Kadir Has Üniversitesi Ana Sayfa

Akademik Birimler

Program Hakkında

KAMU HUKUK YÜKSEK LİSANS

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’ndan tezli yüksek lisans derecesi almak için 25 krediden az olmamak koşuluyla en az 11 adet ders ve tez çalışması yapılması zorunludur. Seçmeli derslerden Güz Döneminde 5, Bahar Döneminde 6 ders seçilerek mezuniyet için gerekli toplam 25 kredi tamamlanır. Öğrencinin mezun olabilmesi için Araştırma Yöntemleri ve seminer derslerini birinci yıl güz döneminde zorunlu olarak alması gerekmektedir. Öğrenci çalışmak istediği konuya uygun olacak biçimde kendi alanındaki seçimlik dersler arasından tercihleri yapabilir. Araştırma Yöntemleri dersinin kredisi 3 kredidir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilir. Programlarımızda okutulan dersler, öğretim görevlileri ve derslerin içerikleri ile ilgili daha detaylı bilgi için internet sitemizi inceleyiniz.

 

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmed Akad

E-posta: mehmetakad@khas.edu.tr

Telefon: 0212 533 6532 x 1452 : 0212 5336532 Dahili : 1451(Sevtap Erer)

 

Başvurada Adaylardan İstenecek Belgeler ve Genel Koşullar:

ALES E.A. en az 55. (3 yıl geçerlidir)

GRE 610 (5 yıl geçerlidir), GMAT 450 puan (5 yıl geçerlidir).

Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti

İkametgah Belgesi

5 adet vesikalık fotoğraf

Transkript (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

Askerlik durum belgesi (Son 3 ay içinde alınmış olmalı)

Başvuru formu (https://bys.khas.edu.tr/onkayit/ )

 

1.HEDEFLENEN ÖĞRENCİ KİTLESİ

Hukuk Fakültesi mezunları başta olmak üzere, diğer fakültelerden mezun olanlar (tercihen Sosyal Bilimler alanında).Avukat, hakim ve savcılar. Kamu Hukuku bölümünde akademik kariyer hedefi olanlar.

 

2.PROGRAM AMAÇLARI/HEDEFİ

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında, hukuk lisans öğrenimi sırasında edinilen bilgiler pekiştirilmekte; bunun yanı sıra, gittikçe farklılaşan insan dünyasında sürekli olarak artan gereksinimleri karşılamak üzere üretilen yeni bilgiler bir dinamizm içinde öğrenenlerin dikkatine sunulmaktadır. Teknolojinin son derece hızlı bir biçimde gelişmesi, Avrupa Birliğine uyum süreci ve etkisini bütün dünyada hissettiren küreselleşme gibi etkenler her alanda olduğu gibi, hukuk alanında da sürekli yeniliklerin ve değişikliklerin kendini göstermesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı aracılığıyla, evrensel etik ilkeler göz ardı edilmeksizin, ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi yoluna gidilmekte; öğrencilere sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan çok disiplinli bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

3.MEZUN ÖĞRENCİDE BEKLENEN KAZANIMLAR

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının temel amacı, öğrencilerin sunulan farklı dersler dâhilinde, çalışmak istedikleri konuda uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktır. Öğrenciler, Mali Hukuk, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları programlarının temel dersleri dışında geniş bir yelpaze içinden seçebilecekleri derslerle kamu hukuku alanında yetkin bir eğitim alacaklardır.

 

4.TEZLİ-EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE

Programın eğitim dili Türkçe’dir ve Tezli olarak yapılmaktadır.

 

Derslerle İlgili Bilgiler:

 

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

 

KODU – ADI-  KREDİ - ÖĞRETİM ELEMANI

KH 501, İdari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları, 2, Yard. Doç. Dr. Nilay Arat

XX, Tıp ve Ceza Hukuku, 2, Yard. Doç.Dr. Aysun Altunkaş

KH 508, Kabahatler Hukuku, 2, Yard. Doç.Dr. Zeynel T. Kangal

KH 509, Kişilere Karşı Suçlar, 2, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk

KH 511, Bankacılık Suçları, 2, Prof. Dr. Süheyl Donay

KH 513, Çek Suçları, 2, Prof. Dr. Süheyl Donay

XX, Hasta Hakları, 2, Yard. Doç.Dr. Hamide Tacir

XX, Spor Hukuku I, 2, Öğr. Gör. Emir Güney

SBE 500, Seminer, 0

SBE 501, Araştırma Yöntemleri, 3

 

SBE 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

 

KODU – ADI- KREDİ - ÖĞRETİM ELEMANI

 

KH 502, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, 2, Yard.Doç. Dr. Nilay Arat

KH 507, Hekimin Cezai Sorumluluğu, 2, Yard. Doç.Dr. Aysun Altunkaş

XX, Çağdaş Hak Kuramları, 2, Yard. Doç.Dr. Reyda Ergün

KH 510, Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve   İşleyişine Karşı Suçlar, 2, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk

KH 512, Vergi Suçları, 2, Prof. Dr. Süheyl Donay

XX, Kitle İletişim Araçları ve Ceza   Hukuku, 2, Yard. Doç.Dr. Zeynel T. Kangal

XX, Hekimin İdari Sorumluluğu, 2, Dr. Selami Demirkol

XX, Spor Hukuku II, 2, Öğr. Gör. Emir Güney

SBE 500, Seminer, 0

SBE 500, Seminer, 0

SBE 501, Araştırma Yöntemleri, 3

 

Dersler, Cibali Merkez Kampüsümüzde yapılacaktır. Hisaraltı Cad. Cibali/İSTANBUL Ders Saatleri: Dersler haftaiçi 18.00-22.00 saatler, Cumartesi günü 10.00- 18.00 arasında yapılmaktadır.

 

* KAYIT DONDURMA ÜCRETİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİNE DAHİL DEĞİLDİR.